Upratovanie v hudobnej zbierke

Máte radi hudbu? Ja áno. Preto ma zaujal článoček na linuxexprese, v ktorom autor krátko spomína program beets. A keďže sa mi podarilo nazbierať celkom fajn zbierku empétroják, rozhodol som sa ho vyskúšať na ostro.

Inštalácia

Beets je program napísaný v pythone (vyžaduje verziu 2.7).  Integrácia utility do prostredia tohto jazyka je veľmi silná, takže ani inštalácia u vás nemusí prebiehať tak, ako je zvykom. Ako prvé som si nainštaloval klasickým spôsobom balíček poskytujúci program pip (na ARCH linuxe pip2).  V Mageia linuxe ho obsahuje balíček python-pip-6.1.1-1.mga4:

[root@sabbatum ~]# rpm -qi python-pip-6.1.1-1.mga4
Name : python-pip
Version : 6.1.1
...
Summary : pip installs packages. Python packages. An easy_install replacement
Description :
`pip` is a tool for installing and managing Python packages, such as
those found in the `Python Package Index`_. It's a replacement for
easy_install_.

Samozrejme na iných distribúciách na vyhľadanie rovnakého programu použijeme príslušné príkazy, pre Fedoru napríklad:

# yum provides */pip

Po doplnení programu pip sa môže začať inštalovať samotný beets:

# pip install beets
# alebo rovno aj s pluginmi:
# pip install beets[fetchart,lyrics,lastgenre,web,requests,flask]

Našťastie už pribudli aj nejaké binárky, takže návod pre inštaláciu pre rôzne distrá nájdete na https://beets.readthedocs.io/en/v1.4.9/index.html. Beets sa dá nainštalovať sa dá aj na Windows, ale nechcite odo mňa návod 🙂

Konfigurácia

Konfiguračný súbor je základom dobrej práce tohto programu. U mňa je umiestnený v ~/.config/beets/config.yaml, ale dá sa nájsť aj príkazom:

$ beet config -p

Úpravu začnite príkazom:

$ beet config -e

Ako už názov napovedá, tento súbor je vo formáte YAML. Základnými prvkami konfigurácie sú:

directory: ~/music
library: ~/data/musiclibrary.blb

Prvý riadok určuje, kde budeme mať svoju zbierku  uloženú,  druhý určuje umiestnenie súboru s databázou. Musím skonštatovať, že program má veľmi veľa, opakujem, veľmi veľa možností nastavenia, a tak sa s nimi viete pohrať, kým vám hrdlo ráči 🙂  Môj konfigurák vyzerá takto:

directory: ~/XXX/music
library: ~/XXX/music/SPECIAL/beet-lib.blb
paths:
   default: $albumartist/$album%aunique{}/$track $title
   singleton: Non-Album/$artist/$title
   comp: Compilations/$album%aunique{}/$track $title
   albumtype_soundtrack: Soundtracks/$album/$track $title
import:
   copy: no
   write: no
   move: yes
plugins: duplicates missing lyrics fetchart web

duplicates:
   album: no

Ako prednastavený adresár mám ~/XXX/music, údaje o albume sa ukladajú do podadresára $albumartist/$album%aunique{}. Skladba bude premenovaná do formátu $track $title. Kopírovanie som zakázal. Ďalej som nastavil, aby sa doteraz nezaradené skladby priamo presunuli (move: yes)  na nové miesto. Konfigurácia je však iba začiatok. Beets dokáže oveľa viac pomocou pluginov. Pluginy sú samostatnou témou, umožňujú skutočne dôkladnú prácu pri upratovaní zbierky.

Import

Keď už máme konfiguračný súbor hotový, môžeme spustiť samotný import:

 $ beet import /path/to/my/music

Samozrejme, program umožňuje pomocou volieb meniť správanie pri importe. V defaultnom nastavení však rátajte s tým, že beets bude porovnávať názov skladby/albumu/autora podľa databáz na webe a bude sa pýtať vás, či súhlasíte, aby bol daný súbor otagovaný a zaradený podľa nájdeného záznamu o skladbe a vašom nastavení.  Jedným slovom: pecka. Vyhnúť sa tomuto správaniu môžete použitím parametra -A, ale oveľa viac sa dočítate na stránkach programu.

Možno si to budete chcieť vyskúšať „na nečisto“. Ja som si nechal vystavať hudobnú knižnicu na skúšku v inom adresári, až keď som bol spokojný s konfiguráciou, tak som si ju vytvoril na ostro na určenom mieste. Existujú však aj iné spôsoby otestovania nastavení. Akokoľvek si to nastavíte, rátajte s dostatkom času pri prvom vytváraní zbierky, najmä ak má niekoľko GB 🙂

Po prvotnom importe môžete ďalšie skladby do zbierky pridávať príkazom:

$ beet update

Práca s databázou

Možnosti vyhľadávania sú závislé od už spomínaných pluginov. V každom prípade, beets umožňuje nájsť súbor podľa najrôznejších kritérií, meniť tagy, premenúvať súbory a podobne. A to kľudne aj na niekoľkých stovkách kúskov 🙂  Ušetrím si veľa slov, ak tu dám video. Ráčte sa presvedčiť sami:

Záver

Ťažko zhrnúť možnosti tohto programu inak, ako slovom: skvelý. Možnosti sú obrovské, na prácu si však beets vyžaduje určitú počítačovú zdatnosť. Ako cieľovú skupinu si viem ľahko predstaviť lenivých geekov, ktorí celú prácu s triedením, ukladaním a premenovaním radi nechajú na nejaký šikovný program. A práve takým beets jednoznačne je 🙂

Odkazy:

http://beets.radbox.org/

http://beets.readthedocs.org/en/1.0b12/reference/config.html

Zastaraná dokumentácia:

http://beets.readthedocs.org/en/v1.3.10/reference/cli.html#modify

Aktuálna dokumentácia:

https://beets.readthedocs.io/en/v1.4.9/index.html

A na záver môj obľúbený internetový mp3 obchod: https://eu.7digital.com/

 Článok neprešiel jazykovou úpravou, za čo sa čitateľom ospravedlňujeme.