Star Trek: The Next Generation

Star Trek: The Next Generation

"Space: The final frontier." Čítať viac

Arthur C. Clarke

Arthur C. Clarke

"The moon is the first milestone on the road to the stars." Čítať viac

Number Six from Battlestart Galactica

Number Six from Battlestart Galactica

"Life has a melody, Gaius. A rhythm of notes that become your existence once played in harmony with God's plan. It's time to do your part and realize your destiny." Čítať viac

Edgar Mitchell

Edgar Mitchell

"My view of our planet was a glimpse of divinity." Čítať viac

Neil Armstrong

Neil Armstrong

"It suddenly struck me that that tiny pea, pretty and blue, was the Earth. I put up my thumb and shut one eye, and my thumb blotted out the planet Earth. I didn't feel like a giant. I felt very, very small." Čítať viac

 

Mesačný Archív október 2013

Voda stále netečie správnym smerom

Málokto si v súčasnosti uvedomuje cenu vody. Skutočnú, reálnu cenu vody. Nie takú, čo sa dá vyčísliť v eurách, ale tú, ktorá je vyjadrená v cenách životov, ktoré svojou existenciou umožňuje. Som rád, že ľudia si dnes už jej cenu dokážu uvedomovať. No voda dokáže život nie len dávať, ale aj brať. Smutných príkladov v poslednom období bohužiaľ pribúda, preto je logickou odpoveďou ľudí začať sa k nej (a k prírode celkovo) správať o čosi zodpovednejšie. Jedným z pokusov o zlepšenie vzťahu medzi ľuďmi a vodou je aj projekt „Trebišovské vody pre ľudí“.

Cieľom projektu je úprava mikroklímy v meste Trebišov a jeho blízkom okolí tak, že nadbytočná zrážková voda, ktorá už neraz spôsobila materiálne škody pri bleskových povodniach, by bola kr...

Čítať viac