Mesačný Archív október 2013

Voda stále netečie správnym smerom

Málokto si v súčasnosti uvedomuje cenu vody. Skutočnú, reálnu cenu vody. Nie takú, čo sa dá vyčísliť v eurách, ale tú, ktorá je vyjadrená v cenách životov, ktoré svojou existenciou umožňuje. Som rád, že ľudia si dnes už jej cenu dokážu uvedomovať. No voda dokáže život nie len dávať, ale aj brať. Smutných príkladov v poslednom období bohužiaľ pribúda, preto je logickou odpoveďou ľudí začať sa k nej (a k prírode celkovo) správať o čosi zodpovednejšie. Jedným z pokusov o zlepšenie vzťahu medzi ľuďmi a vodou je aj projekt „Trebišovské vody pre ľudí“.

Cieľom projektu je úprava mikroklímy v meste Trebišov a jeho blízkom okolí tak, že nadbytočná zrážková voda, ktorá už neraz spôsobila materiálne škody pri bleskových povodniach, by bola kr...

Čítať viac