Voda stále netečie správnym smerom

Málokto si v súčasnosti uvedomuje cenu vody. Skutočnú, reálnu cenu vody. Nie takú, čo sa dá vyčísliť v eurách, ale tú, ktorá je vyjadrená v cenách životov, ktoré svojou existenciou umožňuje. Som rád, že ľudia si dnes už jej cenu dokážu uvedomovať. No voda dokáže život nie len dávať, ale aj brať. Smutných príkladov v poslednom období bohužiaľ pribúda, preto je logickou odpoveďou ľudí začať sa k nej (a k prírode celkovo) správať o čosi zodpovednejšie. Jedným z pokusov o zlepšenie vzťahu medzi ľuďmi a vodou je aj projekt „Trebišovské vody pre ľudí“.

Cieľom projektu je úprava mikroklímy v meste Trebišov a jeho blízkom okolí tak, že nadbytočná zrážková voda, ktorá už neraz spôsobila materiálne škody pri bleskových povodniach, by bola krátkodobo uložená v sústavách malých nádrží. Odtiaľ by odpar dokázal zvlhčovať ovzdušie a pretváral tak mikroklímu v celom meste a blízkom okolí. Ďalším dôsledkom zrealizovaného projektu by bola aj finančná úspora mesta vo viacerých smeroch. Nádhera, sympatizujem s takýmito projektami. Má to hlavu a pätu, super. To som však ešte nevedel, že nie všetka voda musí, citujem, „tiecť správnym smerom“.

A kde je vlastne problém? Nechcem opakovať, čo už viackrát odznelo na internete. Ctený čitateľ má možnosť si to ozrejmiť buď na facebooku, ale aj v solídnejších médiách. Je mi samozrejme jasné, že pravidlá tu na Slovensku určuje parlament a vláda, ktorá by mala dbať o blaho všetkých občanov SR, tak ako jej to vyplýva z Ústavy SR. Je to však skutočne tak? Trápi ju naozaj to, že krajina i ľudia v okolí Trebišova zažívajú povodne? Podľa všetkého veľmi nie. Skôr ju zaujíma to, ako zmeniť na poslednú chvíľu prihlasovací formulár a akékoľvek iné formálne chyby projektu, vrátane toho, kto je uvedený ako partner projektu. To je presne správanie sa podľa porekadla: „Kto chce psa biť, palicu si nájde.“ Ak ste si prečítali uvedené články, môžete skutočne súhlasiť s tým, ako Úrad vlády rozhodol. Rovnako aj nemusíte, hlavne ak ste pri posledných povodniach pocítili deštrukčnú silu vody na vlastnej koži, či dome. Súhlas nórskych partnerov programu, ktorí podporovali rozhodnutie Úradu vlády, údajne nemohli zverejniť. Chápete, „interná pošta“…

To je nanešťastie pre mňa dosť nepochopiteľné. Pokiaľ viem, tak práve Nóri sú príkladom toho, ako dokáže štát a jeho inštitúcie transparente, férovo a účinne fungovať. Meniť formálne pravidlá len preto, aby sa v súťaži rozhodovalo „čestne“ (rozumej: aby v súťaži ostali -zhodou okolností- len mestá, ktorých primátori sú -zhodou okolností – z vládnej strany) a zdôvodňovať to „internou poštou“ a tým, že partnerom projektu je p. Kravčík, to už je fakt priveľa. Pán Kravčík totižto patrí k svetovej enviromentalistickej špičke. Prýkrát som ho ja a zrejme aj mnohí iní zaregistrovali za vlády p. Radičovej, kde ma zaujal svojimi riešeniami na prevenciu bleskových povodní. Prejavil sa ako skutočný odborník na danú problematiku. To bol dôvod, pre ktorý ho minulý rok v novembri Trebišovčania kontaktovali. Chceli totiž vyriešiť problém so zrážkami v meste a okolí, avšak bohužiaľ bez ohľadu na to, čo to prinesie vládnej strane. A to sa momentálne nevypláca. To isté mohli spraviť (ale nespravili) aj ďalšie mestá, ktoré o program financovaný nórskymi fondami spočiatku vôbec neprejavili záujem. Ale naraz sa prebudili, spracovali projekty a Trebišovské vody pre ľudí naraz začali byť silnou konkurenciou. Silnou píšem preto, lebo v žiadnom odôvodnení zamietnutia projektu ÚVSR sa nepíše nič o tom, že by projekt bol nekvalitný.

Vidím to teda tak, že občania, ktorí majú tú „smolu“, že šéf zastupiteľstva nie je za SMER-SD, sú znevýhodnení. A naopak.

Žijem tu dosť dlho, videl, počul a zažil som všeličo. A nikto, ale naozaj nikto mi nevyhovorí, že zamietnutie tohto projektu sa uskutočnilo z iných ako politických dôvodov. Znova to bude tak, ako to bolo posledných 24 rokov neustále: tí „správni“ ľudia sa budú tváriť ako spasitelia a veľkí inovátori. Ostatným ostanú po problémoch s vodou len oči pre plač. Možno však, ľudia moji, plačeme zbytočne. Koho totiž zaujíma, že existuje riešenie problému, ak nie je na tej „jedine správnej“ strane. A pozor, tentoraz myslím akúkoľvek politickú stranu.

Tento blog vyjadruje iba autorove názory.